• Khóa cửa inox tay gạt thẳng K01: 508.200đồng/bộ
  • Khóa tay gạt phân thể inox K02: 589.050đồng/bộ
  • Khóa tay gạt phân thể inox K02TR: 589.050đồng/bộ
  • Khóa tay gạt thẳng inox K04: 589.050đồng/bộ
  • Khóa tay gạt thẳng inox K04.Cu: 693.000đồng/bộ